AIAKUJUNDUS

Küsi pakkumist

Aiakujundus on territooriumi haljastuskunst, mille tulemusel on võimalik kujundada ja kavandada aeda. Maastikukujundus hõlmab endas enamat kui lihtsat taimede paigutust lillepeenrasse. Selle elemendid on planeerimine ja osadeks jaotamine, taimede valik vastavalt mullastikule ning klimaatilistele tingimustele. Oluline on jälgida taimede jaotust maatükil, nende omavahelist sobivust, samuti peab arvestama olemasolevaid teid, veekogusid ning rajatisi. Maastikukujundus on kunst luua taimede, kivide, vee ja arhitektooniliste vormidega harmooniline loomuliku maastiku kuvandit, samuti peab arvestama krundil ja selle ümbruses olevaga, kui ka omanikega. Maastikukujundus hõlmab parkide, aedade, puhke kohtade ja laste mänguväljakute kujundust. Iga inimene ning haljastatav ala on erisugune, seega on ka valmiv aiakujundusplaan ainulaadne. 

Meilt saate tellida:

  1. Maastikukujunduse projekte
  2. Koostame haljastuse plaane
  3. Teostame haljastustöid
  4. Paigaldame veesilmasid ja kastmissüsteeme
  5. Tänavakivide paigaldus
  6. Aiakujundus elemendid