ARBORISTI KONSULTATSIOON

Küsi pakkumist

Arborist – puude heaolu spetsialist

Arboristi konsultatsioon on osa meie igapäeva tööst.

Arborist on puuhoolduse spetsialist/puukirurg. Arboristid hooldavad asulates ja parkides puid kogu nende eluea vältel. Meie ülesanne on tagada, et säiliks puude tervis ja nad püsiksid kaunid. Arboristi jaoks on väga oluline ohutus – jälgime tööd tehes nii inimeste kui ka vara turvalisust.
Arboristitöö hõlmab puude istutamist ja hooldamist. Meie valime õiged istikud, istutame need õigeid võtteid kastudes, teostame taimele vajalikke hooldustöid ning viib läbi täiskasvanud ja vanade puude hoolduslõikust. Veel oskame toestada/siduda ohtlikke võraharusid. Meie arboristid kasutavad oma töös nii köistehnikat kui korvtõstukit. Kokkuvõtvalt võib öelda, et meie tööks on asustatud piirkonnas ning kitsastes tingimustes – näiteks linnades ja alevites, kuid ka kalmistutel – kasvavate puittaimede hooldamine kogu nende eluea jooksul ehk juurest ladvani.

Meie meeskonda kuulub ka kõrgema taseme arborist ehk puittaimede hindaja. Puittaimede hindaja võib olla konsultandiks ning anda dendroloogilisi eksperthinnanguid nii projekteerijatele, ehitajatele kui kinnistuomanikele puude seisundi, nende säilitamise võimaluse ja hooldusvajaduse kohta.

Arboristi konsultatsioon maksab 50 eurot.

Dendroloogiliste eksperthinnangute maksumus on projektipõhine.