Ohtlike puude langetamine ja raie

Ohtlike puude langetamine avalikus ruumis on keerulina ja täpsust nõudev töö. Ohtlikeks puudeks on avalikus ruumis kasvavad, tormi/tuulte tagajärjel kahjustatud, haiguste kahjustatud ja/või ohtliku kalde all olevad puud. Need põhjustavad murdudes vigastusi või varalist kahju.

NB! Ohtlike puude langetamiseks on oluline kutsuda kutsetunnistusega arborist.

Linnaruumis või asulates kasvavate suurte ja ohtlike puude langetamine on ohurikas ja väga keeruline töö. Selliste puude langetamisel mängivad rolli kogemused ja arboristi töövahendid.

Kui puuduvad oskused, võivad järgneda õnnetused ja vigastused. Tavaliselt saavad kahjustada hooned, rajatised, õhuliinid ja ka töötegija ise.

Juhul, kui teil on tegemist keerulise puu või olukorraga, või te pole endas väga kindel, on kindlasti kõige turvalisem kutsuda kohale meie meeskond.

Ohtlike puude langetamine I Arbormen
Ohtlike puude langetamine I Arbormen

Kuidas toimub ohtlike puude langetamine?

Kaardistame puu asukoha kinnistul, hindame võimalikke ohte (lähedal olevad rajatised).

Paneme paika langetamise plaani: millest alustame, kus ja millised ohud valitsevad langetussektoris, milline on parim lähenemisnurk ohtlikule puule, milliseid langetustehnikaid/-viise kasutame, kas tuleb kasutada tõstukit või langetada puu ronimismeetodil (köitega), kui kaugel puust asetsevad rajatised (hoone, kuur, aed jne)?

Kui oleme parima langetusplaani läbi mõelnud ja analüüsinud, asub arborist oma tööd tegema.

Puu langetamine okste eemaldamisega tüvelt suunaga ladva poole. Kui see toiming on tehtud, saab hakata tüve langetama/saagima sektsioonide kaupa, kuni jõutakse maapinnani ehk kännuni.

Kui ohtlik puu on ohutult langetatud, on kliendil võimalus otsustada, mis puust edasi saab: kas klient jätab tüved ja oksad endale või tellib nende utiliseerimise.

NB! Soodsam variant on see, kui tüved ja oksad jäävad kohapeale.

Milliseid ohte tuleb puude langetamisel jälgida?

 • Valed isikukaitse- ja töövahendid – ohutusnõuded näevad ette, et arborist kasutab maksimaalset turvavarustust (saapad, püksid, kiiver, rakmed, köied, kätised jne).
  • Arborist on läbinud vastava koolituse ja oskab kasutada kõiki töövahendeid, et puu ohutult ja turvaliselt langetada.
 • Rajatised – kui lähedal on rajatised, kehtib vanasõna „Üheksa korda mõõda, üks kord lõika“. Rajatiste läheduses olevaid puid on soovitatav langetada ainult vastava väljaõppe saanud spetsialistil (arboristil). Kui puu hakkab n-ö kukkuma, puudub selle üle igasugune kontroll. Puu võib langeda sinna, kuhu ei olnud plaanis.
  • Valesti langetatud puu toob endaga kaasa suuri purustusi ja materiaalset kahju ning halvimal juhul saab keegi viga või surma.

Elektriliinid – elektriliinide läheduses olevate puude langetamine on väga ohtlik. Kõikides liinides on alati elekter sees.

 • Kui töö käigus saag, oks või puu elektriliinile vastu läheb, tekib lühis, mille tagajärjel lülitub elekter välja kvartalis või rajoonis.
 • Peale selle kaasneb veel suur rahatrahv Eesti Energialt.
 • Halvemal juhul võib saada surmavate tagajärgedega elektrilöögi.
Ohtlike puude langetamine I Arbormen
 • Kuivanud, vigastatud, haige, suure kalde all olev puu – kõiki puude vigastusi ei ole kohe silmaga märgata, puudel on aeg-ajalt vead seespool.
  • Sisemised pinged/vead muudavad puu langetamise eriti ohtlikuks.
  • Kui puu tundub teile kahtlane, tuleb kindlasti kutsuda arborist, enne kui võib olla hilja ning puu kukub ümber ja tekitab suurt kahju.

Puu langetamine võib tunduda teile lihtne, kuid kui puuduvad vastavad teadmised, oskused ja varustus, võib see muutuda väga kulukaks.

Ärge riskige oma varaga!

Meie meeskond aitab teid!

Kuidas tellida ohtliku puu langetamise teenust?

Klient helistab või saadab päringu.

Kui edastatud hinnapäringus jääb infot väheks, helistame kliendile ja selgitame välja, milline on tegelik olukord objektil.

Enne ohtliku puu langetamise teenuse tellimist tasub mõelda järgmistele küsimustele.

1. Kus puu asub?

2. Kas on olemas load (raie- või hoolduslõikusluba)?

3. Kas arboristil on olemas kutsetunnistus? Olemasolu kontrolli siit

4. Mis puuliigiga on tegemist?

5. Kuidas pääseb ohtlikule puule ligi?

6. Kui palju vaba ruumi on puu ümber?

7. Millised objektid on puu lähedal või võra all?

8. Kas langetatud puu oksad ja tüved tuleb koondada?

9. Kas puu känd vajab freesimist?

10. Kas puu tüvi tuleb järgata mõõtu?

11. Kas tüvi/oksad tuleb koondada ja vedada laoplatsi, et oksaauto saaks need peale tõsta?

Kui neile küsimustele oleme vastuse saanud, saame koostada hinnapakkumise.

Kui klient kinnitab pakkumise, lepime kokku aja tööde tegemiseks.

Kokkulepitud päeval ja ajal tuleme oma meeskonna ja tehnikaga kohale ning teostame tööd.

Ohtlike puude langetamine I Arbormen